Nieuwe eisen die gesteld worden aan een secretaris van de NVAO

Sinds 2016 is Lia Bijkerk van Edufit getraind secretaris van de NVAO. De rol van de secretaris in het beoordelingsproces is sinds 1 februari 2019 met de invoering van de wet Accreditatie op Maat aangescherpt. Als uitvloeisel hiervan heeft de NVAO een richtlijn voor secretarissen opgesteld met daarin twee belangrijke eisen waaraan de secretaris moet voldoen om zijn registratie in het NVAO-register te behouden. De verplichting om relevante professionaliseringsactiviteiten te volgen. Het schrijven van advies-/beoordelingsrapporten. Elke secretaris is verplicht drie rapporten in [...]

Lia Bijkerk van Edufit is getraind secretaris van de NVAO

De Nederlandse hoger onderwijsinstellingen worden beoordeeld door auditcommissies. Daarbij wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de leden van audit- of visitatiecommissies en panels. Het panel wordt bijgestaan door een onafhankelijke externe secretaris. De NVAO traint de voorzitters en secretarissen die zijn betrokken bij de beoordelingen van instellingen of opleidingen in het hoger onderwijs. […]

Titel

Ga naar de bovenkant