De Nederlandse hoger onderwijsinstellingen worden beoordeeld door auditcommissies. Daarbij wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de leden van audit- of visitatiecommissies en panels.
Het panel wordt bijgestaan door een onafhankelijke externe secretaris. De NVAO traint de voorzitters en secretarissen die zijn betrokken bij de beoordelingen van instellingen of opleidingen in het hoger onderwijs.

Lia Bijkerk van Edufit heeft met succes deze training gevolgd en is nu te vinden in een register van de personen die een training hebben gevolgd. Hierdoor kan Edufit onderwijsinstellingen nog beter adviseren bij hun kritische zelfreflectie, bij de aanvraag van nieuwe opleidingen en bij het verkrijgen van een accreditatie ten behoeve van het schoolleidersregister.