Sinds 2016 is Lia Bijkerk van Edufit getraind secretaris van de NVAO. De rol van de secretaris in het beoordelingsproces is sinds 1 februari 2019 met de invoering van de wet Accreditatie op Maat aangescherpt. Als uitvloeisel hiervan heeft de NVAO een richtlijn voor secretarissen opgesteld met daarin twee belangrijke eisen waaraan de secretaris moet voldoen om zijn registratie in het NVAO-register te behouden.

  1. De verplichting om relevante professionaliseringsactiviteiten te volgen.
  2. Het schrijven van advies-/beoordelingsrapporten. Elke secretaris is verplicht drie rapporten in drie jaar te schrijven

Voor de komende jaren is het afwachten of er een accreditatietraject wordt gegund aan Lia, zodat zij haar functie als secretaris NVAO kan behouden. Aanbevelingen van het netwerk zijn dan ook zeer welkom.

Voor Lia Bijkerk is de eerste eis geen probleem, aangezien het belangrijk is om op de hoogte te blijven van alle processen rondom accreditatie. Dit is ook belangrijk om opleidingen te adviseren over de inrichting van het onderwijs en de toetsing.

De tweede eis is wel een probleem. Uit onderzoek van de NVAO blijkt dat 90% van alle aanvragen voor secretarissen rechtstreeks naar de evaluatiebureaus als Hobeon, Aequi, Qanu of NQA gaan. Dit betreft in ieder geval de accreditatie van bestaande opleidingen.

De accreditatie van nieuwe opleidingen door middel van een TNO (Toets Nieuwe Opleiding) is een planbeoordeling uitgevoerd door een panel van onafhankelijke deskundigen die door de NVAO worden benoemd. Hieruit kunnen ze kiezen uit een register van 180 secretarissen. In totaal zijn er gemiddeld 500 accreditatietrajecten per jaar. 10 % daarvan komt bij een zelfstandige secretaris. Het lijkt hierdoor moeilijk om als onafhankelijk onderwijskundig adviesbureau of als ZZP-er de registratie te behouden. Voor 2019 is het quotum voor Lia gehaald middels het schrijven van het adviesrapport van de TNO van de Hogeschool Utrecht van de Ad softwareontwikkeling. Zie https://www.nvao.net/nl/besluiten/hogeschool-utrecht/ad-software-development

Vanaf 1 januari 2022 stelt de NVAO elk jaar op 1 januari vast of de secretaris aan deze eisen heeft voldaan.

Voor wie niet op de hoogte is: de secretaris ondersteunt het panel van deskundigen in verschillende beoordelingsprocessen van de NVAO. De secretaris is geen lid van het panel, maar stelt zich neutraal op ten opzichte van de opleiding, het panel en de NVAO. De secretaris geeft invulling aan de volgende rollen:

(1) inhoudelijk procesbewaker

(2) panelondersteuner

(3) rapporteur

Meer info en het register van getrainde secretarissen vind je op: https://www.nvao.net/nl/secretaris-nederland