Leerproblemen

Je vindt hier een microlearning over een aantal vormen van leerproblemen. Leerproblemen zijn een mogelijke aanleiding voor ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je drie vormen van leerproblemen met bijbehorende kenmerken benoemen. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning

Generatieverschillen

Je vindt hier een microlearning over generatieverschillen. Generatieverschillen kunnen de oorzaak zijn van misverstanden en vormen een categorie binnen ongewild lastig gedrag. Door meer inzicht te hebben in de verschillende generaties en hun kenmerken, kun je gedrag beter begrijpen en mogelijk problemen voorkomen. Na het volgen van deze microlearning kun je de belangrijkste kenmerken van de verschillende generaties herkennen. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning

Ontwikkelingsstoornissen

Je vindt hier een microlearning over ontwikkelingsstoornissen. De stoornissen die hierin besproken worden vallen binnen het autisme spectrum. Dergelijke stoornissen kunnen oorzaak zijn van ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je de belangrijkste aspecten rondom autisme spectrum stoornissen herkennen. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning

Persoonlijkheid

Je vindt hiereen microlearning over verschillende soorten persoonlijkheden en persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen vormen een categorie binnen ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je de verschillende vormen van persoonlijkheid(sstoornissen) herkennen. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning

Taal- en cultuurverschillen

Je vindt hier een microlearning over taal- en cultuurverschillen. Dergelijke verschillen kunnen resulteren in misverstanden en misvattingen. Daardoor vormen zij een categorie binnen ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je de belangrijkste verschillen tussen F- en G-culturen benoemen en hiermee omgaan. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning

Gratis microlearning bij handige digitale tools

Onze gratis microlearnings over het didactisch gebruik van ICT tools in het (online) onderwijs worden goed bezocht. Hiermee willen we graag docenten en trainers helpen om deze tools toe te passen in het (blended) onderwijs. Via de catalogus van de digitale leeromgeving van Edufit gemaakt in aNewSpring, kun je de mogelijkheden verkennen van een aantal bekende en minder bekende tools. Deze handige digitale tools kun je ook gebruiken tijdens online lessen of vergaderingen. Je kunt meedoen met de microlearning over [...]

Titel

Ga naar de bovenkant