Je vindt hier een microlearning over taal- en cultuurverschillen. Dergelijke verschillen kunnen resulteren in misverstanden en misvattingen. Daardoor vormen zij een categorie binnen ongewild lastig gedrag.

Na het volgen van deze microlearning kun je de belangrijkste verschillen tussen F- en G-culturen benoemen en hiermee omgaan.

Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan.