Onze gratis microlearnings over het didactisch gebruik van ICT tools in het (online) onderwijs worden goed bezocht. Hiermee willen we graag docenten en trainers helpen om deze tools toe te passen in het (blended) onderwijs. Via de catalogus van de digitale leeromgeving van Edufit gemaakt in aNewSpring, kun je de mogelijkheden verkennen van een aantal bekende en minder bekende tools. Deze handige digitale tools kun je ook gebruiken tijdens online lessen of vergaderingen.

Je kunt meedoen met de microlearning over Mentimeter, Padlet, Quizizz, Quizlet, Kahoot! Socrative, Tes Teach, Wizer.me., Quizlet, Puzzlemaker en Answergarden.

Elke tool heeft een ander doel en is heel goed te gebruiken binnen een online platform als Hang-outs, Team of Zoom. De microlearnings zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

– Introductie: met het doel

– Hoe werkt het? met een Actiekaart

– In de praktijk: met voorbeelden en link naar de website

– Toetsing: met vragen over de tool

– Afronding en vervolg.

Neem een kijkje op: https://edufit.anewspring.com/do?action=viewCatalog. Je naam en e-mailadres achterlaten is niet nodig. Je kunt meteen aan de slag. Na aanmelding kun je deze microlearning 10 dagen gebruiken. De komende tijd zullen nog nieuwe microlearnings erbij worden gemaakt.