Leergang Activerend Opleiden voldoet aan BDB- en BKE-eisen van Avans

Bij Avans Hogeschool is er een certificeringscommissie aangesteld om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de BDB+-modules en de certificering te borgen. Ook het vrijstellingenbeleid en de procedure vrijstellingen is door deze commissie uitgewerkt. Docenten die een diploma hebben voor de cursus ‘Activerende didactiek’ of de Leergang ‘Activerend Opleiden’ van Edufit ontvangen een vrijstelling voor de module BDB-A: Didactiek en voor de module BDB-B: Toetsing/BKE. […]

Curriculumontwikkeling en ICT

Avans Hogeschool kiest voor blended learning waarbij de ondersteunende en onderwijskundige diensten samen met docenten continu zoeken naar de perfecte mix van fysieke en online leeractiviteiten. Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij 30 – 80 % van de leermaterialen, tools en diensten online beschikbaar zijn. Het afgelopen half jaar zijn er bij de vijf techniekacademies teams gevormd die, samen met een externe procesbegeleider, tijdens 10 bijeenkomsten een plan hebben gemaakt voor de komende vier jaar. Het [...]

Titel

Ga naar de bovenkant