Avans Hogeschool kiest voor blended learning waarbij de ondersteunende en onderwijskundige diensten samen met docenten continu zoeken naar de perfecte mix van fysieke en online leeractiviteiten. Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij 30 – 80 % van de leermaterialen, tools en diensten online beschikbaar zijn.
Het afgelopen half jaar zijn er bij de vijf techniekacademies teams gevormd die, samen met een externe procesbegeleider, tijdens 10 bijeenkomsten een plan hebben gemaakt voor de komende vier jaar. Het doel is om de komende tijd ICT in het curriculum te implementeren.

Hierbij moet er sprake zijn van digitale content, digitale didactiek en digitaal toetsen. Lia Bijkerk was de procesbegeleider bij de Academie voor Industrie en Informatica. Samen met het team heeft zij gewerkt aan een visiedocument. Volgens Kennisnet begint het effectief inzetten van ICT namelijk bij een heldere visie van de onderwijsinstelling over onderwijs, de didactische inzet van ICT en de ambitie die zij heeft op dit gebied. Het doel ‘ondersteuning van docenten bij het toepassen van ICT in het curriculum’ staat in het visiedocument centraal.