Edufit verzorgt advies en onderzoek op het gebied van educatie, bewegen en gezondheid.

Edufit heeft een unieke aanpak ontwikkeld voor de workshops en trainingen die we geven. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer het optimale rendement haalt uit de activiteiten die we aanbieden. In vier stappen kunnen wij jouw vraag of probleem op ons vakgebied oplossen. Zie een drietal verhalen over de ervaring van verschillende opdrachtgevers.

educatie
©Iris Loonen

“Advies en onderzoek” op het gebied van onderwijskunde en didactiek
Projecten met als doel het analyseren en zo mogelijk oplossen van onderwijskundige problemen.
Edufit kan helpen om onderwijskundige problemen te analyseren.
Voorbeelden van onderwijskundige problemen zijn:

 • Hoe kunnen we het curriculum verbeteren om het leerrendement te vergroten?
 • Wat is er mis met de door ons ontwikkelde lessen of trainingen?
 • Wat zijn de effecten van een training?
 • Voldoen onze leermiddelen wel aan de eisen?
 • Welke manieren van leren sluiten het beste aan bij onze studenten of medewerkers?

Door te werken in een project samen met docenten en/of medewerkers uit een onderwijsinstelling of een bedrijf, is de kans groter dat de analyse zo compleet mogelijk is en dat de voorgestelde oplossingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

beweeg
©Iris Loonen

“Advies en onderzoek” op het gebied van sport en bewegen
Edufit kan worden ingezet bij projecten op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport. Dit kan onder andere inhouden:

 • het onderhouden van contacten met de begeleiders, opdrachtgever en de eventuele klankbordgroep
 • het schrijven van een projectvoorstel
 • het doen van een literatuurstudie
 • het ontwikkelen en begeleiden van informatiebijeenkomsten / conferenties
 • het ontwikkelen en uitwerken van het onderzoeksmateriaal
 • het maken van een tussentijdse- en eindrapportage.
 • schrijven van beleidsplannen

Edufit kan Gemeenten en/of scholen helpen bij het schrijven en implementeren van een werkplan op het gebied van lichamelijke opvoeding of schoolzwemmen. Door middel van een werkplan voldoet het bevoegd gezag aan de wettelijke verplichtingen in verband met veiligheid en arbo-eisen. Daarnaast moet een werkplan duidelijkheid geven aan de docenten of zwemonderwijzers. Tenslotte moet het een praktische hulpmiddel zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de lessen. Dit om de kwaliteit en het rendement van de lessen te verhogen.

gezond
©Iris Loonen

“Advies en onderzoek” op het gebied van arbeid en gezondheid
Edufit kan worden ingezet bij projecten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers. Dit kan onder andere inhouden:

• Het onderzoeken van gezondheidsklachten van medewerkers bij een stijgend verzuim
• Het onderzoeken van fysieke belastbaarheid van medewerkers
• Het onderzoeken van de werk-privé balans van medewerkers
• Het coachen van leidinggevenden in het ondersteunen van een goede werk-privébalans van medewerkers
• Het inhoudelijk ondersteunen van de ontwikkeling e-learning modules op terrein van arbeid en gezondheid
• Het schrijven van beleidsplannen op het gebied van arbeid en gezondheid
• Het mede ontwikkelen van het nieuwe landelijk opleidingsplan bedrijfsartsen
• Het coachen van bedrijfsartsen in opleiding

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.