Een voorbeeldproject ‘Educatie (trainingen)’

Een probleem: ‘Onze trainers hebben geen ervaring met lesgeven’.
Op de salarisadministratie van een Ministerie moeten de medewerkers worden opgeleid in het gebruik van een nieuwe computerapplicatie. Intern zijn er vier medewerkers aangesteld om als trainer op te treden. Deze medewerkers beschikken over inhoudelijke deskundigheid maar hebben geen onderwijservaring.

Onze oplossing: ‘Een tweedaagse training ‘Didactische vaardigheden voor softwaretrainingen’
Uit de intake voor de tweedaagse training blijkt dat de deelnemers behoefte hebben aan een structuur voor hun computertraining en graag voorbeelden zien van verschillende werkvormen. Tijdens de tweedaagse training krijgen de vier deelnemers achtergrondinformatie over verschillende didactische principes. De theorie van de ‘didactische vaardigheden’ wordt met behulp van activerende werkvormen behandeld. Daarna worden de gebruikte werkvormen door de deelnemers toegepast zodat ze bruikbaar zijn tijdens de computertraining. Daarnaast wordt er door de deelnemers geoefend in het presenteren van deelhandelingen en het begeleiden van medecursisten tijdens het oefenen.

Het resultaat
Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers de training als ‘waardevol’ hebben ervaren en dat ze nu veel meer zelfvertrouwen hebben om hun eigen trainingen te geven.

Een voorbeeldproject ‘Educatie (advies)’

Een probleem: ‘Hoe trek ik de aandacht?’
De opleidingsmanager van een organisatie die vakopleidingen organiseert wil zich tijdens een vakbeurs profileren met een nieuwe opleiding. Ze wil de aandacht vestigen op het nieuwe lesmateriaal en de kennis van de beursbezoekers vergroten. Om dit te bereiken zoekt ze naar een uitdagende manier van kennisoverdracht.

Onze oplossing: ‘Edutainment‘ – ontwerp en presentatie van een spelvorm
Edufit adviseert deze organisatie over de verschillende mogelijkheden van didactische spelvormen. Naast het overbrengen van kennis bieden spelvormen de mogelijkheid om aandacht te trekken tijdens beurzen en bij presentaties. In overleg wordt voor de volgende werkwijze gekozen: eerst levert Edufit drie spelideeën waaruit deze organisatie een keuze kan maken. Vervolgens wordt een spelidee uitgewerkt tot prototype. Dit prototype wordt getest en op details bijgesteld. De productie van het spel wordt door de organisatie geregeld. Edufit verzorgt de presentatie van het spel tijdens de vakbeurs.

Het resultaat
Tijdens de twee beursdagen wordt het spel continu gespeeld. In totaal zijn er ongeveer 150 deelnemers. De deelnemers vinden het leuk en uitdagend om aan het spel mee te doen. De organisatie is heel tevreden over de aandacht die het spel trekt en de kwaliteit van de spelleider.

Een voorbeeldproject van ‘Gezondheid’

Een probleem: ‘gezondheidsklachten van werknemers en een stijgend verzuim’
De afdeling P & O van een energiebedrijf constateert een hoog ziekteverzuim op een afdeling. Het gaat hier om langdurig verzuim van monteurs als gevolg van rugklachten. Tijdens een werkoverleg met de monteurs komt naar voren dat het werk fysiek erg zwaar is. Dit komt vooral omdat ze veel moeten graven en incidenteel ook zwaar tillen. P & O stelt aan de bedrijfsarts de vraag hoe het aantal rugklachten kan worden teruggebracht.

Onze oplossing: Trainingen ‘gezond tillen en graven’
In samenwerking met een Arbodienst verzorgt Edufit bij dit bedrijf trainingen op het gebied van gezond tillen en graven. Om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken worden de trainingen op maat gemaakt voor het bedrijf. De voorbereidingen bestaan uit een bedrijfsbezoek, het bestuderen van literatuur en (Arbo)rapporten en het afnemen van interviews met medewerkers. Daarnaast worden er dia’s en een videofilm gemaakt van de werkplekken. Voor de training wordt een werkboek ontwikkeld met achtergrondinformatie en opdrachten. Tijdens de trainingen worden de werkhoudingen en werkplekken besproken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn, worden in workshops geoefend en getoetst. De kennis wordt na afloop van de training getoetst met behulp van een schriftelijke leertoets. Alle monteurs ontvangen na afloop een individuele rapportage waarin een aantal persoonlijke scores worden vermeld. De gegevens van deze werknemersrapporten worden voor de leidinggevenden op groepsniveau weergegeven.

Het resultaat
Na de training krijgt elke monteur een vragenlijst, waarin hij zijn mening over de training kan geven. Uit het evaluatierapport blijkt dat de monteurs de training nuttig vonden en dat ze er veel van geleerd hebben. De steellengtes van de schoppen van de monteurs zijn aangepast om beter te graven. Na een jaar blijkt dat het verzuim door klachten van het bewegingsapparaat op deze afdeling is gedaald.