Bij onze trainingen voor de basiskwalificatie examinering (BKE) merken we dat docenten steeds vaker kiezen voor een andersoortige toets zoals assessments bij portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties. Daarbij vinden docenten het dan lastig om een consistente lijn te krijgen tussen leerdoelen, toetsmatrijs, toets en beoordelingsinstrument. Ook zien we dat er veel docenten gebruik maken van een assessment, zonder dat er een duidelijke koppeling is met de producten die aan het gesprek ten grondslag liggen, zoals het stageverslag of een essay. Om deze docenten te helpen, hebben Hilde van der Geld en Lia Bijkerk een 2-daagse training ontwikkeld die specifiek is voor de andersoortige toetsen en het afnemen van assessments.

De training wordt op donderdag 25 januari 2018 en vrijdag 26 januari 2018 uitgevoerd in Gouda. Om te bepalen of deze training interessant is om te volgen, hebben we een quick-scan ontwikkeld. Meer informatie vind je op de website. Daar kun je ook de quick-scan downloaden om deze daarna op je eigen device in te vullen.