Terug naar: Home Educatie Didactiek Training Toetsen met assessments

Educatie Centraal

training

Training Toetsen met assessments

Docenten en trainers
hbo+
Bij voldoende belangstelling
9.30 - 17.00 uur
€ 795,00 (incl. btw)
Gouda, Graaf Florisweg 30

De training Toetsen met assessments is een praktijkgerichte training voor docenten en trainers. De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Hierdoor is de training  ook heel geschikt als voorbereiding op de Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Specifiek zoomen we in op het ontwerpen en afnemen van andersoortige toetsen zoals assessments bij portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties.

In het beroepsonderwijs worden veel verschillende soorten toetsen ingezet om de kennis en vaardigheden of competenties van de student de kunnen meten. Kennis wordt vaak getoetst door schriftelijke mutiple choice of open vragen toetsen. Het toetsen van (professionele) vaardigheden en competenties vraagt om andersoortige toetsen. Dit soort toetsen levert de beoordelaar vaak ook weer andere dilemma’s en vragen op: Hoe toets je soft-skills? Hoe zorg je voor een betrouwbaar beoordelingsinstrument? En hoe voer je een effectief assessmentgesprek?

Vul de quick-scan in, en bepaal hoe competent jij bent  in het toetsen met assessments.

Tijdens de eerste bijeenkomst starten we bij het ontwerp van een andersoortige toets. We staan stil bij het palet aan andersoortige toetsvormen en hoe we hierin een passende keuze kunnen maken. We maken de vertaalslag van competenties naar meetbare beoordelingscriteria. Op basis daarvan ontwikkelen we beoordelingsinstrumenten die ingezet kunnen worden bij het beoordelen van gesprekken, portfolio’s etc.

De leerdoelen bij de eerste dag zijn:

  • Thema 1: Basisontwerp. Je kunt vanuit een resultaatbeschrijving goede leerdoelen beschrijven bij een andersoortige / mondelinge toetsvorm
  • Thema 2: Toetsmatrijs. Je kunt bij een andersoortige toets vanuit de leerdoelen een goede toetsmatrijs maken
  • Thema 3: Beoordelingsinstrumenten. Je kunt vanuit de toetsmatrijs een heldere toetsopdracht met een werkbaar beoordelingsinstrument  maken

Tijdens de tweede bijeenkomst werken we aan de assessmentvaardigheden. De voorbereiding en uitvoering van een assessmentgesprek én de terugkoppeling van het resultaat aan de student staan hierin centraal. We oefenen gesprekstechnieken met als doel om als beoordelaar in een assessment tot een zo betrouwbaar mogelijk oordeel te komen.

De leerdoelen bij de tweede dag zijn:

  • Thema 1: Gespreksvaardigheden. Je kunt verschillende gespreksvaardigheden toepassen
  • Thema 2: Assessment. Je kunt gespreksvaardigheden  en een beoordelingsmethode toepassen in een assessment
  • Thema 3: Feedback geven. Je kunt studenten effectief en efficiënt feedback geven op de opbrengsten van het assessment

Tijdens de derde  bijeenkomst staan de activiteiten die plaatsvinden na het assessment centraal. We gaan dieper in op de  betrouwbaarheid van de beoordelaars en de beoordelingen en het afstemmen daarvan in een kalibreersessie.  Vervolgens gaan we de uitkomsten van het assessment analyseren met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Tenslotte kijken we naar het hele proces van ontwerp, via afname naar de analyse en is er tijd om de eigen toets met behulp van feedback van de trainers te optimaliseren.

De leerdoelen bij de derde dag zijn:

  • Thema 1:  Beoordelen en kalibreren. Je kunt de wijze van beoordelen verbeteren tijdens een kalibreersessie
  • Thema 2:  Toetsanalyse.  Je kunt de opbrengsten van het assessment beoordelen op de kwaliteitseisen van een toets
  • Thema 3: Evalueren en verbeteren. Je kunt de evaluatie van de toets en leeractiviteiten omzetten in een verbeterplan

De training wordt gegeven bij Edufit in Gouda bij voldoende belangstelling. De trainingsdagen zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur en de lunch wordt verzorgd. Bij de prijs zit het boek ‘Hoe maak ik goede opdrachten’ van Teelen inbegrepen. Daarnaast krijg je feedback na afloop van de training op de gemaakte opzet van de nieuwe andersoortige toets. Op de laatste dag van de training ontvang je een bewijs van deelname.

Wil je meer weten? Wil je inschrijven? Zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download folder    Inschrijven