Train-de-trainer programma voor Latona Organisatie- & Opleidingsadvies

Op donderdag 29 september en 13 oktober heeft Lia Bijkerk voor Latona in samenwerking met Aldicare, een tweedaagse training gegeven voor triagecoaches in communicatieve en didactische vaardigheden. Latona heeft in 2007 de certificering voor de opleiding tot triagist ontvangen. Patiënten worden bij een huisartsenpost door de triagist op urgentie geclassificeerd, waardoor duidelijk wordt met welke urgentie medische hulp moet worden ingezet. Ervaren triagisten fungeren als coach en werken nieuwe triagisten in. Ter bevordering van de professionele ontwikkeling van de triage [...]