Op donderdag 29 september en 13 oktober heeft Lia Bijkerk voor Latona in samenwerking met Aldicare, een tweedaagse training gegeven voor triagecoaches in communicatieve en didactische vaardigheden.
Latona heeft in 2007 de certificering voor de opleiding tot triagist ontvangen. Patiënten worden bij een huisartsenpost door de triagist op urgentie geclassificeerd, waardoor duidelijk wordt met welke urgentie medische hulp moet worden ingezet. Ervaren triagisten fungeren als coach en werken nieuwe triagisten in. Ter bevordering van de professionele ontwikkeling van de triage coaches is er een train-de-trainer programma verzorgd.

Het train-de-trainer programma was voornamelijk gericht op het aanleren van praktische, communicatieve en didactische vaardigheden die nodig zijn bij het inwerken, coachen en begeleiden van collega’s. Zo kwamen de onderwerpen feedback, begeleidingsstijlen, gespreksvoering, leerstijlen en motivatie aan bod. De training werd gevolgd door 12 triage coaches van twee huisartsenposten in de regio Oost Brabant. De dames waren na afloop heel tevreden over de inhoud van de training en de gehanteerde werkwijze.
latona-knipsel