Taal- en cultuurverschillen

Je vindt hier een microlearning over taal- en cultuurverschillen. Dergelijke verschillen kunnen resulteren in misverstanden en misvattingen. Daardoor vormen zij een categorie binnen ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je de belangrijkste verschillen tussen F- en G-culturen benoemen en hiermee omgaan. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning