Engelstalige samenvatting van het boek ‘Activerende didactiek’ voor training Didactic Skills

Op 10 juni is het tweede boek verschenen in de BDB-Docentenreeks met als titel “Activerende didactiek. Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs”. Alle docenten die lesgeven in het hbo moeten aan de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voldoen. Dit boek is een hulpmiddel voor docenten om deze kwalificatie te verkrijgen en biedt inspiratie om te werken aan de competenties ‘ontwerpen’ en ‘doceren’. Van dit boek is nu een Engelstalige samenvatting beschikbaar.  […]