Nieuwe eisen die gesteld worden aan een secretaris van de NVAO

Sinds 2016 is Lia Bijkerk van Edufit getraind secretaris van de NVAO. De rol van de secretaris in het beoordelingsproces is sinds 1 februari 2019 met de invoering van de wet Accreditatie op Maat aangescherpt. Als uitvloeisel hiervan heeft de NVAO een richtlijn voor secretarissen opgesteld met daarin twee belangrijke eisen waaraan de secretaris moet voldoen om zijn registratie in het NVAO-register te behouden. De verplichting om relevante professionaliseringsactiviteiten te volgen. Het schrijven van advies-/beoordelingsrapporten. Elke secretaris is verplicht drie rapporten in [...]