Nieuwe leergang Activerend Opleiden start op 14 oktober

Op 23 mei ontving Edufit een brief van het CPION met daarin de volgende mededeling: “Door te evalueren op het niveau van de deelnemer, de docenten en de adviescommissie, heeft u voldaan aan alle afspraken rondom de continue kwaliteitsbewaking. Met zeer veel genoegen mag ik u meedelen dat de evaluatieresultaten van dien aard zijn dat is besloten de registratie van de post-hbo-opleiding Leergang Activerend Opleiden te continueren”. […]