In deze infographic is de ontwerpcyclus voor blended onderwijs gevisualiseerd. Drie taken die hierbij horen zijn:

  1. Analyseren van de context
  2. Ontwerpen van de leereenheid
  3. Uitwerken van de leeractiviteiten