De eerste training Toetsen met assessments die is gehouden in januari is door deelnemers positief ontvangen. Met name de organisatie van de training (score 8,8), de gebruikte materialen en werkvormen (9,0 en 8,6), de trainers (9,0) en de toepassingsmogelijkheden (8,4) scoorden heel hoog. Het hoogst scoorde de accommodatie en de verzorging (9,5).

Enkele opmerkingen uit de evaluatie:

  • “Knap hoe jullie de inhoud hebben weten te comprimeren tot de essentie”.
  • “Fijne sfeer, top werkvormen en veel variatie, zet aan tot nadenken”.
  • “Erg persoonlijk en laagdrempelig!”.

De belangrijkste feedback die we kregen bij de vraag om tips/adviezen, betrof de vraag om meer werktijd om het geleerde toe te passen en daarop feedback te krijgen. Dit heeft geleid tot ons besluit om de training als 3-daagse training aan te bieden. Daarnaast is het onderdeel feedback geven toegevoegd en zit in de prijs feedback op de (her)ontworpen toets na de training inbegrepen. De eerstvolgende training zal plaatsvinden op 1, 8 en 22 november 2018 en wordt uitgevoerd in Gouda. De trainingsdagen zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur en de lunch wordt verzorgd.
Tijdens deze training staat de andersoortige toets centraal zoals assessments, portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties. De eerste bijeenkomst start met het ontwerp van een andersoortige toets. We staan stil bij het palet aan andersoortige toetsvormen en hoe we hierin een passende keuze kunnen maken. We maken de vertaalslag van competenties naar meetbare beoordelingscriteria. Op basis daarvan ontwikkelen we beoordelingsinstrumenten.
Tijdens de tweede bijeenkomst werken we aan de assessmentvaardigheden. De voorbereiding en uitvoering van een assessmentgesprek én de terugkoppeling van het resultaat aan de student staan hierin centraal. We oefenen gesprekstechnieken met als doel om als beoordelaar in een assessment tot een zo betrouwbaar mogelijk oordeel te komen.
De derde bijeenkomst staat in het kader van de activiteiten die plaatsvinden na de afname van de andersoortige toets. We gaan dieper in op de betrouwbaarheid van de beoordelaars en de beoordelingen en het afstemmen daarvan in een kalibreersessie. Vervolgens gaan we de uitkomsten van de toets analyseren met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Tenslotte kijken we naar het hele proces van ontwerp, via afname naar de analyse en is er tijd om de eigen toets met behulp van feedback van de trainers te optimaliseren. Het resultaat van deze training is een nieuwe of herontworpen toets waarbij er een consistente lijn is tussen leerdoelen, toetsmatrijs, toets en beoordelingsinstrument.
Om te bepalen of deze training interessant is om te volgen, hebben we een quick-scan ontwikkeld. Meer informatie via de website.
Daar kun je ook de quick-scan downloaden om deze daarna op je eigen device in te vullen.
We gaan ervan uit dat je beschikt over basiskennis rondom de toetscyclus. Als dat niet het geval is, raden we aan om het boekje‘Basiskwalificatie Examinering’ te lezen.
Deze training kan ook incompany worden gegeven of als maatwerk training worden gecombineerd met een BKE-traject.