Skilltrees macro, meso en micro

In een skilltree kun je gestructureerd de opbouw van een (blended) onderwijsontwerp visualiseren. Dit kan op drie niveaus: Curriculum (macroniveau) Onderwijseenheid; taken, thema's en toetsing(mesoniveau) Onderwijseenheid; leeractiviteiten (microniveau) Overzicht leeractiviteiten met leerdoel en sbu (studiebelasting) Download hieronder een voorbeeld van skilltrees op deze drie niveaus. Het uitgangspunt is de training Blended Onderwijs Ontwerpen. Download skilltrees

Format blended onderwijsontwerp

Bij het ontwerpen van blended onderwijs moet met veel dingen rekening gehouden worden. Wij hebben een format opgesteld wat je kan helpen om stap voor stap de taken van het ontwerpen van blended onderwijs te doorlopen. Download het format hieronder. Tip: het format is op A3-formaat. Download format BOO

Ontwerpen van blended onderwijs

In deze infographic is de ontwerpcyclus voor blended onderwijs gevisualiseerd. Drie taken die hierbij horen zijn: Analyseren van de context Ontwerpen van de leereenheid Uitwerken van de leeractiviteiten Download infographic

Werken uit een didactisch fundament

Je vindt hier informatie over werken uit een fundament. https://www.youtube.com/watch?v=0KuaTeR_oxA&t=9s Hoofdstuk over het werken uit een fundament. De tekst is afkomstig uit het boek ‘Activerend opleiden’ van Lia Bijkerk en Wilma van der Heide (2012). Uitgeverij Bohn, Stafleu van Loghem, Houten. download de tekst Ontwerp een studentenhandleiding aan de hand van onderstaand format. Format Studentenhandleiding Format Studentenhandleiding Klik op de knop hieronder om naar de microlearning over werken vanuit een didactisch fundament te gaan. [...]

Titel

Ga naar de bovenkant