Docenten van Technische Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool wilden tijdens een studiedag stilstaan bij coachingsvaardigheden en de veranderende rol van de docent. Edufit is gevraagd om het ontwerp een workshop over de ‘Docent als coach’ aan te leveren voor de studieochtend van 2 maart.

Tijdens de workshop werden de deelnemers met behulp van activerende didactiek meegenomen in de basisprincipes van coaching in het onderwijs en het voeren van een gestructureerde gespreksvoering, daarbij werd ook aandacht gegeven aan gepersonaliseerd leren.

De docenten gingen tijdens de workshop ook daadwerkelijk aan de slag om een gestructureerd coachingsgesprek te voeren met gebruikmaking van een van de aangereikte modellen zoals het triademodel of het NLP-coachmodel. De workshop is uitgevoerd door Laura Beekhuizen van O&O en Femke Weitenberg. Femke heeft de Leergang Docent als Coach bij Edufit gevolgd en werkt als docent bij SIRE, een andere opleiding van de Hanzehogeschool.

Uit de evaluatie bleek dat de docenten heel tevreden waren over de inhoud en uitvoering van deze workshop.

Geïnteresseerd? Deze workshop kan ook door Edufit incompany uitgevoerd worden.