Sinds kort is het trainersnetwerk van Edufit uitgebreid met een nieuwe bevlogen trainer, Hanneke Hoekstra. Wij willen haar graag aan jullie voorstellen.

Hanneke is eigenaar van HO-extra, een bureau dat zich richt op het begeleiden van projecten in het hbo en wo ter voorbereiding op de accreditatie of andere onderwijskundige verbetertrajecten. De projecten hebben altijd betrekking op de ontwikkeling van onderwijs en nieuwe hbo- en wo-opleidingen, toetsing en examinering. Daarnaast ondersteunt zij medische wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en implementeren van landelijke opleidingsplannen voor het opleiden van medisch specialisten.

Voor dat zij zelfstandig ondernemer werd, werkte Hanneke op een hbo-opleiding als docent, voorzitter curriculumcommissie, stagecoördinator en ontwikkelaar van commerciële opleidingen. Centraal uitgangspunt van haar werkwijze is dat ze inspeelt op de motivatie en de interesses van mensen aangezien dat essentieel is voor leren en ontwikkelen. Daarnaast vindt ze dat leren en ontwikkelen vooral dan succesvol is, wanneer mensen actief betrokken zijn en verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat.