Het triademodel van Poiesz (1999) geeft weer dat een (leer)resultaat afhankelijk is van drie factoren, die ook onderling verband met elkaar houden.

Je kunt de infographic in pdf-vorm hieronder downloaden.