Edufit verzorgt voor het Erasmus MC de training Blended Onderwijs Ontwerpen. In drie dagdelen gaan de opleiders/docenten aan de slag met drie taken die leiden tot het (her)ontwerpen van een leereenheid.
Deze taken zijn:
1. Analyseren van de context
2. Ontwerpen van een leereenheid
3. Uitwerken van de leeractiviteiten
Voor de deelnemers staat een Padlet klaar waar zij alle informatie kunnen vinden: de hand-outs, een stappenplan met de ontwerpcyclus en diverse formats om hier handen en voeten aan te geven.

Zo krijgen de deelnemers een format voor:

– een verantwoordingsverslag
– een indeling van de leereenheid in modules en clusters met de bijbehorende toetsing
– het maken van een skill-tree
– het visualiseren van de leeractiviteiten in F2F-bijeenkomsten.

Daarnaast krijgen de deelnemers voor de verdieping van de bijeenkomsten kennisclips en geschreven bronnen.