Fase 6 Toetsresultaten registreren en communiceren

Je vindt hier een e-learning over het registreren en communiceren van toetsresultaten, je leert over transparantie richting studenten door middel van inzagemomenten. De e-learning is gebaseerd op het boek Basiskwalificatie Examinering, geschreven door Lia Bijkerk (2015). Klik op de knop hieronder om naar de e-learning te gaan. E-learning