Ontwikkelingsstoornissen

Je vindt hier een microlearning over ontwikkelingsstoornissen. De stoornissen die hierin besproken worden vallen binnen het autisme spectrum. Dergelijke stoornissen kunnen oorzaak zijn van ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je de belangrijkste aspecten rondom autisme spectrum stoornissen herkennen. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning