Persoonlijkheid

Je vindt hiereen microlearning over verschillende soorten persoonlijkheden en persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen vormen een categorie binnen ongewild lastig gedrag. Na het volgen van deze microlearning kun je de verschillende vormen van persoonlijkheid(sstoornissen) herkennen. Klik op de knop hieronder om naar de microlearning te gaan. Microlearning