De studenten van de onderwijseenheid Effectief leren kregen de opdracht om een blog bij te houden over werkvormen die zij tijdens de workshops hebben ervaren en wat het effect was van de inhoud van de lessen. Hieronder een passage van een student over de impact van werkvormen en de didactiek van activerend opleiden.

“Ik vond Crossword labs een leuke werkvorm om die klassikaal uit te voeren. De naam zegt het al, het is een kruiswoordraadsel. Het zet je aan het denken. Daarnaast is het ook nog eens spannend wie het juiste woord roept. Een spannend spel, waarbij je de lesstof goed kan herhalen. …Door kennis te maken met zulke activerende werkvormen, heb ik geleerd hoe je anders de les kan beginnen. Iets wat de studenten niet verwachten. Geen saaie opening, niet zoals gewoonlijk!”
Uit andere blogs bleek dat de inhoud van de workshops waaronder het kijken naar de eigen leervoorkeuren, het nadenken over fixed en growth mindset en het geven van goede, leerbevorderende feedback volgens de principes van Hattie meer positieve impact had, dan de studenten in eerste instantie hadden verwacht bij deze onderwijseenheid.