Kun jij tijdens een les of training een veilig leerklimaat scheppen en deelnemers motiveren? De docenten van het MBO Rijnland hebben hier de afgelopen maanden veel mee geoefend en kunnen hun studenten effectieve feedback geven.

Geef zelf ook effectieve feedback op activiteiten en opdrachten met de vijf regels van Pendleton. Dit pas je toe wanneer je iemand mondeling feedback geeft, vraag steeds eerst iets aan degene die je feedback geeft en vul zelf aan:1. Vraag de ander: “Wat ging er goed?”2. Vul aan: wat ging er (nog meer) goed3. Vraag de ander: “Wat kan beter en hoe?”4. Vul aan: wat kan (nog meer) beter en hoe5. Degene die het gesprek kreeg, vat het feedbackgesprek samen of benoemt de belangrijkste (leer)punten.Klinkt als een simpele methode; en dat is het ook. Toch blijkt dat feedbackontvangers vaak snel opnoemen wat mis ging of beter kan. Laat je niet verleiden om hier in mee te gaan. Het is namelijk heel effectief om eerst meerdere keren stap 1 uit te vragen, kom dus niet te snel met je eigen complimenten.Bij stap 5 kan blijken dat de feedbackontvanger alles wil veranderen. Het werkt echter veel beter om te starten met 1 of 2 aandachtspunten. Kijk je ook nog naar sterke kanten, dan heb je met Pendleton niet alleen een makkelijk, maar ook krachtig instrument in handen.Doe net zulke positieve ervaringen op met Pendleton als het docententeam van de opleidingen verpleegkunde en maatschappelijke zorg aan het MBO Rijnland in Zoetermeer. Zij ontvingen eind maart hun bewijs van deelname aan de 4-daagse training Docent als Coach.

In de training Docent als Coach staat de competentie begeleiden centraal. Onderwerpen die binnen deze competentie van belang zijn, zijn basiscommunicatie, begeleiden en coachen.Hiermee zijn de docenten tijdens de vier dagen van de training aan de slag gegaan. Thema’s die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld motivatie, feedback, communicatiemodellen, motiverende gespreksvoering en coachen op verschillende gebieden.De training werd door de deelnemers positief gewaardeerd met gemiddeld een 8,4 voor het nut van de opleiding. Het hoogst scoorden de presentatie en kennis van de trainer en de kwaliteit van de gebruikte materialen met een 8,7 en een 8,6.Twee ervaringen van deelnemers: “De training heeft mij vooral laten inzien dat de student meer moet laten nadenken over hun eigen oplossingen en ik zelf daar minder in moet doen. De student weet vaak zelf het beste wat hem of haar gaat helpen.”“Een mooie praktische training die een prachtige mogelijkheid biedt om de studenten doelgericht te kunnen begeleiden maar ook jezelf als docent en coach verder te ontwikkelen.”