Edufit heeft in opdracht van het LOC de Post-hbo opleiding ‘Onderwijskunde en begeleiding’ ontworpen en voert deze opleiding ook uit in Utrecht. Het LOC is een landelijke organisatie voor coaching.
Om docenten goed te kunnen begeleiden is kennis van de onderwijskundige aspecten van het lesgeven vereist. Deze zijn essentieel bij het maken van een goede analyse. Minstens zo belangrijk is het bezitten van goede begeleidingsvaardigheden. Hierbij wordt gewerkt vanuit lesbezoeken met behulp van observatietools, op de verschillende deelgebieden van het lesgeven.

De Leergang Onderwijskunde en Begeleiding is een praktijkgerichte opleiding waarin je vaardigheden en kennis opdoet om docenten goed te kunnen begeleiden. Deze training van zeven dagdelen richt zich op de kant van het begeleiden en de onderwijskundige kant met onderwerpen als ontwikkelingsfasen, gespreksvoering, feedback en klassenmanagement. Door deze opleiding verkrijg of vergroot je jouw onderwijskundige- en coaching vaardigheden. Je leert hoe je de belangrijkste deelaspecten van het lesgeven kunt analyseren, observeren en begeleiden.
Meer info en inschrijven via de website van het LOC.