Didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs. Het boek Activerend opleiden geeft (startende) docenten de kennis, tools en technieken die zij nodig hebben om studenten binnen het beroepsonderwijs effectief te begeleiden in het leerproces.

Het uitgangspunt van Activerend opleiden is het verhogen van de kwaliteit en daarmee het rendement van onderwijs door docenten te inspireren.

De didactische visie op hoe goede leerresultaten behaald kunnen worden berust op zeven pijlers: werken vanuit een fundament, gebruik maken van breinprincipes, aansluiten bij leerstijlen, variatie in werkvormen, motiveren en stimuleren, benutten van verschillen en toetsen van resultaten.

Lees meer