Op 22 februari ontvingen we een brief van het CPION dat de registratie van de Leergang Activerend Opleiden als post-hbo-opleiding weer wordt gecontinueerd.
Daarnaast is de Leergang Activerend Opleiden met registratienummer cbYTVSRzSM gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 300 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Het nieuwe lerarenregister met wettelijke basis gaat open per 1 augustus 2018. Leraren kunnen zich dan registreren en hun portfolio bijhouden. Dit register wordt gebouwd en bijgehouden door het CIBG als onderdeel van het Ministerie van VWS. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd.
De inschrijving voor de Leergang Activerend Opleiden 2018-2019, die start op 5 oktober is inmiddels begonnen.