Daarnaast biedt Edufit overige didactische activiteiten aan, zoals coaching bij onderwijsontwikkeling en de coaching van docenten.


Coaching bij onderwijsontwikkeling
Docenten of ontwikkelaars die graag individueel advies hebben over de meest gepaste activerende werkvorm, spel of ijsbreker kunnen door Edufit worden geholpen. Daarnaast is het mogelijk om een abonnement af te sluiten van een aantal uren per jaar. Tijdens deze uren kan een docent of ontwikkelaar advies krijgen, door Edufit gecoacht worden of brainstormen over de beste onderwijskundige oplossing.


Coaching docenten
Docenten kunnen door Edufit worden gecoacht bij het toepassen van activerende didactiek. Op basis van een intake en een lesbezoek wordt de manier van begeleiding samen met de te coachen docent bepaald.
De begeleiding kan zich richten op het verbeteren van de didactiek, op het verbeteren van de relatie met de deelnemers / studenten en op persoonlijke begeleidingsgesprekken waarin werkvragen worden besproken en oplossingen worden aangereikt in de vorm van theorieën of modellen. Dit met als doel om de communicatie te verbeteren en het eigen gedrag te analyseren.


Koersbepaling van een team
Bijeenkomsten over de missie, visie, competentie en leerdoelen, waarden en normen van het onderwijs en de benodigde competenties en kwaliteiten van docenten en deelnemers/studenten.

 

Voor meer informatie en voor een offerte, neem contact met ons op.