Op de competentie toetsen is vaak nog veel winst te behalen. Dit merken vele docenten en trainers die deelnemen aan de training die opleidt tot de Basiskwalificatie Examinering, BKE. Met deze kwalificatie op zak kun je ook nog een stapje verder gaan als docent of onderwijsontwikkelaar, dat is iets waarvoor je bij Edufit ook aan het juiste adres bent.

Na de BKE is er ook de mogelijkheid tot een verdiepende training op het gebied van de competentie toetsen: de seniorkwalificatie examinering (SKE). Deze kwalificatie is verplicht voor docenten in het hoger beroepsonderwijs die zitting hebben in een examencommissie.SKE-trajecten hebben als leerresultaat dat deelnemers beschikken over de kennis en kunde over de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs op het betrekkingsniveau van een opleiding. Het SKE-traject helpt om er op structurele basis voor te zorgen dat leden van de examencommissie goed voorbereid zijn op de uitvoering van de borgingstaken die ze op het gebied van toetsing hebben. Dit helpt om de kwaliteit van de toetsing naar een hoger niveau te brengen.Dit is precies waar vier docenten van Hogeschool Thim zich in deze periode mee bezig houden. Zij volgen een SKE-traject bij Edufit.

Als we kijken naar het toetsweb (zie hiernaast), dan richt de BKE zich specifiek op de toetstaken, op BKE-niveau neem je de overige onderdelen aan als een gegeven. De SKE richt zich actief op alle componenten van het web en de samenhang daartussen.

Het toetsweb is een model voor toetskwaliteit vanuit het organisatieperspectief. Toetskwaliteit kan worden geduid aan de hand van dit model en de kwaliteit is zo hoog als de zwakste schakel in het web. Bij de SKE richten we ons dus op alle vijf de onderdelen:
  • Toetsen/toetstaken: (leer)activiteiten en meetinstrumenten die worden ingezet om na te gaan of de leerresultaten zijn bereikt.
  • Toetsprogramma: het geheel van toetsen in een curriculum, wat een beargumenteerde combinatie van toetsvormen, passend bij de doelen en opbouw van een opleiding moet zijn.
  • Toetsbeleid: het geheel aan vastgestelde afspraken over toetsen en beoordelen voor een organisatie en/of een opleiding.
  • Toetsorganisatie: alles rondom toetsing met alle personen en rollen binnen de organisatie die hierbij betrokken zijn. Hier is ook de samenhang tussen de genoemde onderdelen van belang.
  • Toetsbekwaamheid: de deskundigheid met betrekking tot toetsing die aanwezig moet zijn om de kwaliteit op alle genoemde onderdelen te kunnen garanderen en borgen.
Tamara van Schilt-Mol et al, 2020. Methodiek Toetsing Getoetst