Edufit deed een oproep aan HBO docenten om mee te doen aan het bacheloronderzoek over de combinatie van werk en privé voor HBO docenten, van een studente Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, Tessa Coffeng. Hieraan hebben ruim 100 docenten meegedaan. Ze heeft hiervoor een 8,5 gehaald.

Uit de resultaten blijkt dat de werk-privé cultuur invloed heeft op het ervaren werk-privé conflict. Het blijkt dat als de docent zich gesteund voelt door de direct leidinggevende de docent minder werk-privé conflict ervaart. Daarnaast blijkt dat als de docent ervaart dat hij of zij regelmatig werk voorrang moet geven ten koste van privé, er meer werk-privé conflict wordt ervaren. Ook blijkt dat het aantal overuren dat de docent maakt, van invloed is. Bevindingen van het huidige onderzoek leiden tot een advies aan direct leidinggevenden hoe zij docenten het beste kunnen steunen om gezonde en tevreden werknemers te behouden.

Onder de invullers werd het nieuwe boek ‘Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs’. De winnaar is inmiddels bekend: Jolanda Timmer van de Hanze Hogeschool. Zij ontvangt deze zomer het boek zodra dit is uitgekomen.