Dit studiejaar maakt Edufit gebruik van een nieuwe digitale leeromgeving voor de verschillende leergangen en trainingen. Op het platform van aNewSpring kunnen we zelf onze Leerpaden aanmaken en onze toetsen afnemen.

Hierin zit ook de mogelijkheid om onze toetsvragen te analyseren. De p-waardes worden automatisch berekend, waardoor we goed kunnen monitoren of we de goede vragen stellen. Dat past bij ons credo ‘Practise what you preach’. De toetsen die meetellen voor het diploma zijn gekoppeld aan een nieuwe toetsmatrijs die ook vooraf via de toetshandleiding aan de deelnemers wordt gecommuniceerd. Al met al weer een mooie stap voorwaarts.