De Adviescommissie van Edufit draagt zorg voor de beoordeling van de aansluiting bij en afstemming van het curriculum van de leergangen op de behoeften van het werkveld. De leden van de adviescommissie representeren het werkveld waarvoor de opleidingen zijn bedoeld. Sinds kort is de Adviescommissie uitgebreid met twee nieuwe leden: Annelies Ranzijn en Esther Struijs.

Annelies en Esther stellen zichzelf voor.


“Mijn naam is Annelies Ranzijn. Sinds kort ben ik lid van de Adviescommissie van Edufit, voor de Leergang ‘Activerend Opleiden’ en de Leergang ‘De Digitale Docent’. Binnen Hogeschool Inholland werk ik als onderwijskundig adviseur samen met docenten aan het (her)ontwerpen van onderwijsprogramma’s. Hierbij vind ik het boeiend om samen met de opleiding te kijken hoe, vanuit een didactisch beredeneerde inzet van ICT, een effectieve blend gerealiseerd zou kunnen worden. Ik ben mij in toenemende mate in deze materie gaan verdiepen en verheug me erop om samen met de andere commissieleden met dit onderwerp aan de slag te gaan.”


“Ik ben Esther Struijs, als functioneel / content beheerder werkzaam bij Fontys Hogeschool Management Economie en Recht (FH MER) in Eindhoven. Vanuit deze functie ben ik verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de doorontwikkeling van de digitale leeromgeving en de daaraan gekoppelde systemen (onderwijs en ondersteunend). Hierbij vertaal ik wensen vanuit het onderwijs naar een passende digitale oplossing, adviseer ik collega’s en coördineer ik implementatieprojecten binnen het instituut. Ik ben een positief ingesteld persoon en denk graag mee over de digitale ondersteuning van innovaties en experimenten in het onderwijs”

De overige leden van de Adviescommissie zijn Femke Weitenberg, Roland van Dalen, Jelle Jan de Schipper en Martine Vecht. Informatie over de Adviescommissie van Edufit is ook te vinden op de website.