In het kader van de 3-daagse training ‘Kwaliteit van toetsen’ die zowel incompany als via open-inschrijving wordt aangeboden, zijn we altijd op zoek naar nieuwe inzichten op dit gebied. De laatste maand zijn er een aantal nieuwe ideeën rondom het thema toetsen langsgekomen die we graag delen.

Tip 1: Tentamens rond nakijken in plaats van verticaal of horizontaal.
Niek van Werken introduceert op LinkedIn ‘rond nakijken’. Verticaal nakijken betekent student na student. Je kijkt eerst alle vragen van student 1 na, dan alle vragen van student 2, etc. Horizontaal nakijken betekent vraag na vraag, dus eerst vraag 1 van student 1, dan vraag 1 van student 2, etc. Als alle vragen 1 nagekeken zijn, dan kijk je vraag 2 na en zo verder. Beide methodes hebben voor en nadelen: Verticaal is sneller, want je hoeft niet steeds te zoeken in de papieren. Horizontaal is betrouwbaarder, want je vergelijkt meteen de antwoorden van studenten. Horizontaal is wel saaier, dus mogelijk maak je sneller fouten.
Bij rond nakijken zet je tafels in een cirkel en legt de tentamens daarop. Vervolgens kijk je na door rond te lopen. Hierdoor ben je niet continu aan het bladeren en kun je snel terug naar eerdere antwoorden van studenten als je twijfelt. Volgens Niek kom je door rond na te kijken in een flow omdat je beweegt. Volgens hem wordt nakijken leuker en sneller en dat is toch misschien toch de moeite waard om eens uit te proberen.

Tip 2: Mondelinge toetsing in 3-tallen
Een tip uit het ‘Netwerk toetsbekwaamheid h(b)o’ was om bij een kritische reflectie door deelnemers op hun gemaakte beroepsproduct een assessment af te nemen in drietallen. Daarbij krijgen de andere deelnemers de kritische reflectie vooraf te lezen, met een vraag om daarbij drie vragen te formuleren die tijdens het assessment gesteld kunnen worden. Het voordeel is dat je hiermee de peerfeedback een belangrijk onderdeel laat zijn van het assessment. De inbrengers van deze vorm van toetsing Anneriet Florack en Xandra Jansen van Zuyd Hogeschool waren heel enthousiast over de opbrengsten van deze wijze van toetsen. Bij Edufit gaan we deze vorm introduceren in de Leergang Docent als Coach.

Tip 3: Organiseer een hackaton
Een hackaton is een meerdaags evenement om gezamenlijk een probleem op te lossen in een bepaald vakgebied. De deelnemers werken tijdens zo’n event in groepen van 4 – 8 deelnemers. Tijdens deze hackaton krijgen de deelnemers elke dag een halve dag ‘les’ en een halve dag ‘coaching’. Na afloop van deze dagen presenteren de groepen de opbrengsten op een gezamenlijke presentatiemarkt. Hierbij lopen de assessoren rond en bevragen de deelnemers. Om de impact te vergroten kunnen ook andere betrokkenen worden uitgenodigd.
Bij de HAN hebben ze op deze manier de BKE-training georganiseerd. De motivatie om in één week alleen met toetsen bezig te zijn en dan ook nog je BKE te halen was erg groot. Er was een duidelijk doel en een hele duidelijke deadline.
Misschien ook een idee voor andere hogescholen om dit op te pakken? Edufit kan hierbij helpen, zowel met het opleiden als met de coaching van de deelnemers.