Wizer.me is een tool waarmee je een werkblad kunt maken met verschillende opdrachten zoals een video kijken en daar vragen over beantwoorden, een mogelijkheid om tekst bij een plaatje te zetten of verschillende open of gesloten vragen. Door de optie om de opdrachten digitaal door deelnemers te laten maken, kun je dit inzetten als e-learning. De gegeven antwoorden kun je snel inzien via het tabblad ‘Answers’. Wizer.me is een eenvoudige, gratis, tool waarmee jij snel een digitaal werkblad kunt maken. Om je hierbij te helpen is op de website van Edufit weer een nieuwe digitale Actiekaart te vinden.

Deze digitale actiekaart geeft praktische informatie over de tool Wizer.me. Zo kun je eenvoudig e-learning maken die je kunt gebruiken als voorbereiding op een les of bijeenkomst. Je kunt ook de deelnemers tijdens de les het werkblad te laten invullen als voorbereiding op een discussie of tijdens de les de theorie laten verwerken. Op de digitale actiekaart staan de stappen beschreven die je kunt volgen om een mooie e-learning te maken. Naast deze digitale actiekaart zijn ook andere actiekaarten beschikbaar via de website.