Vanaf augustus is Lia Bijkerk als docent/onderwijskundige betrokken bij de IUA in Amsterdam. Dit is een 4-jarige opleiding waarbij de eerste twee jaar een brede bachelor islamitische theologie betreft. Naast de islamitisch theologische vakken worden de studenten ook voorbereid op de Nederlandse context waarbij de studenten leren om in dialoog te treden met cliënten, leerlingen en collega’s met een andere religieuze achtergronden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan didactische- en onderzoekvaardigheden.

De studenten lopen in het eerste jaar stage op een school en in het tweede jaar lopen ze stage als imam/islamitisch geestelijk werker in een zorginstelling of een moskee. Vanaf het derde jaar kiezen de studenten een afstudeerrichting in een van deze kanten. Naast de bachelor, biedt de IUA ook een pre-bachelor aan van een half jaar.
Lia is docent voor de vakken effectief leren, mediawijsheid/bronnenonderzoek en de begeleiding van de onderwijsstage. In het kader van practice what you preach worden de studenten daarbij meegenomen in de activerende didactiek en het benutten van ICT in het onderwijs.
Daarnaast is ze voorzitter van de examenraad en denkt ze mee over het curriculum, de handleidingen en de toetsing.