Edufit heeft zich bij het lerarenregister ingeschreven als aanbieder van professionaliseringsactiviteiten. Voor ons is het primair en voortgezet onderwijs nog een nieuwe doelgroep, maar we denken dat er ook in deze vormen van onderwijs behoefte is aan nieuwe kennis op het gebied van digitalisering en activerend leren. Denk mee!

Een registerleraar is een leraar die ingeschreven staat in het lerarenregister op registerleraar.nl. Hiermee kun je laten zien dat je bevoegd en bekwaam bent dat je jouw professionele ontwikkeling op peil houdt. Dit gebeurt door middel van een portfolio, waarin professionaliseringsactiviteiten worden bijgehouden. Dit portfolio wordt gebruikt voor de vierjaarlijkse herregistratie. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd. Inschrijven in het lerarenregister is vanaf 1 augustus 2017 verplicht.

Wij doen graag een beroep op onze websitebezoekers met affiniteit binnen het werkveld primair- en voortgezet onderwijs, om hun ideeën met ons te delen. Waar is behoefte aan onder leraren en schoolorganisaties?
Wij horen het graag.