Op 23 november is bij Fontys hogeschool in Eindhoven een 8-daagse Leergang ‘Mediawijsheid’ gestart. Deze leergang wordt verzorgd door Edufit en begeleidt docenten richting het halen van de Mediorkwalificatie (MKO) Mediawijsheid. In de leergang staat het inzetten van ICT in het onderwijs centraal. Met een groep van 14 docenten met wisselende ervaring in het inzetten van ICT, werken we op acht woensdagen in 2016-2017 aan hun professionele ontwikkeling.

Het portfolio MKO Mediawijsheid dat door Fontys hogeschool is ontworpen, vormt het uitgangspunt van de leergang Mediawijsheid. Er staan drie competenties centraal: Activeren met ICT, Communiceren met ICT en Implementeren van ICT in het curriculum.