Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk. Als het om onderwijs en opleiden gaat, kan over veel zaken verschil van mening bestaan, maar over één ding zijn docenten het roerend eens: deelnemers leren pas als ze iets doen.

Niemand waait iets aan. Wie iets wil leren, ontkomt er niet aan inspanningen te leveren.
Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij deelnemers op te roepen, stuk voor stuk werkvormen die leren tot avontuur maken.

De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren van Kolb: conceptualiseren, toepassen, ervaren en reflecteren. Bij elke fase horen andere werkvormen. In een les komen alle fasen aan bod, pas dan is er sprake van een volwaardig leerproces.

Activerende werkvormen zorgen voor de goede balans tussen de activiteiten van de deelnemers en de docent. Zowel voor docent als deelnemer leveren activerende werkvormen interessante voordelen op.
De werkvormen zijn ingedeeld in vijf soorten: ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen. De werkvormen zijn overzichtelijk ingedeeld en voorzien van voorbeelden uit de praktijk van de auteurs.

Het gaat steeds beter! is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met opleiden, of dit nu gebeurt in de functie van leraar, docent, trainer, bedrijfsopleider, werkplekopleider, coach of manager.

Dit boek kunt u bestellen met de werkvormkaarten, als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een workshop, training of lessencyclus.
Dit doosje bevat 140 kaarten: voor iedere werkvorm één en 10 kaarten met een toelichting op onder andere de gebruiksmogelijkheden van het kaartspel.

Download de eerste 10 werkvormen voor een impressie.

Klik voor meer informatie en om zowel het boek als de actiekaarten te bestellen en krijg 8 euro korting!
Klik als je alleen het boek wilt bestellen of als je alleen de actiekaarten wilt bestellen.

Alle werkvormen uit het boek ‘Het gaat steeds beter’ zijn gekoppeld aan de verschillende talenten die studenten kunnen hebben. Hierdoor kun je de studenten een keuze bieden en hun motivatie verhogen. Hieronder kun je dit bestand downloaden.