Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk. Als het om onderwijs en opleiden gaat, kan over veel zaken verschil van mening bestaan, maar over één ding zijn docenten en trainers het roerend eens: deelnemers leren pas als ze iets doen.

Niemand waait iets aan. Wie iets wil leren, ontkomt er niet aan inspanningen te leveren.
Dit boek biedt 130 werkvormen om die inspanningen bij deelnemers op te roepen, stuk voor stuk werkvormen die leren tot avontuur maken.

De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen. Bij elke fase horen andere werkvormen. Als in een bijeenkomst alle fasen aan bod komen is er sprake van een volwaardig leerproces.

Activerende werkvormen zorgen voor de goede balans tussen de activiteiten van de deelnemers en de docent/trainer. Zowel voor de begeleider als voor de deelnemers leveren activerende werkvormen interessante voordelen op.
De werkvormen zijn ingedeeld in vijf soorten: ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen. De werkvormen zijn overzichtelijk ingedeeld en voorzien van voorbeelden uit de praktijk van de auteurs.

Het gaat steeds beter! is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met opleiden, of dit nu gebeurt in de functie van leraar, docent, trainer, bedrijfsopleider, werkplekopleider, coach of manager.

Download de eerste 10 werkvormen voor een impressie.

Klik als je het boek wilt bestellen.

Alle werkvormen uit het boek ‘Het gaat steeds beter’ zijn gekoppeld aan de verschillende talenten die studenten kunnen hebben. Hierdoor kun je de studenten een keuze bieden en hun motivatie verhogen. Hieronder kun je dit bestand downloaden.