Edufit heeft in de afgelopen jaren met succes twee keer een stagiaire van de opleiding Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht begeleid. Om ook in de toekomst stagiaires en afstudeerders te betrekken bij Edufit, hebben we Edufit in de stagebank bij de Universiteit Utrecht ingeschreven.

In de bacheloropleiding van Onderwijskunde is stagelopen facultatief, studenten kunnen ervoor kiezen om de ruimte van één keuzevak te besteden aan een stage in een onderwijskundige functie. In de master Onderwijswetenschappen is stagelopen verplicht en de omvang van deze stage is ook groter. In beide gevallen moeten studenten hun eigen stageplaats regelen. Om hierin tegemoet te komen heeft de Universiteit een stagebank aangemaakt met organisaties die regelmatig stagiairs zoeken. Hier is Edufit nu aan toegevoegd met een beschrijving van de organisatie en de mogelijkheden om invulling te geven aan een stage. We hopen op reacties van studenten en een goede match.