Het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Met trots kunnen we melden dat Edufit het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Edufit voldoet aan de hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Deze kwaliteitseisen zijn op 31 januari 2017 getoetst door CPION, een onafhankelijke, externe certificerende instelling. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Het NRTO-keurmerk geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut of trainingsbureau.

Download NRTO-keurmerk