Edufit Educatie

Educatie Centraal

training

Training Toetsen met assessments

De training Toetsen met assessments is een praktijkgerichte training voor docenten en trainers. De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Specifiek zoomen we in op het ontwerpen en afnemen van andersoortige toetsen zoals assessments, portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties.

Lees meer

training

Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

Lees meer

training

Leergang De Digitaalvaardige Docent

Tijdens de Leergang De Digitaalvaardige Docent ga je zelf ervaren welke ICT mogelijkheden er zijn om te communiceren met je studenten en collega’s, om je werk effectiever te maken en om studenten aan het werk te zetten. Lees meer

training

Leergang Docent Als Coach

De Leergang Docent Als Coach is een 10-daagse opleiding voor docenten beroepsonderwijs in een begeleidende rol, zoals SLB-er, tutor, mentor, etc.
Je ervaart het belang van op de juiste manier gesprekken voeren met studenten en met collega’s. Aan de hand van verschillende werkvormen leer je hierover en oefen je hiermee. Lees meer

training

Training Activerend Opleiden

De Training Activerend Opleiden is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. De training richt zich op het aanscherpen van didactische vaardigheden voor het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van onderwijs. Hiermee krijgen de deelnemers kennis, tools en technieken die ze nodig hebben om hun studenten effectief te begeleiden in hun leerproces. Lees meer

training

Training Basiskwalificatie Examinering

De training basiskwalificatie examinering is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers. De training richt zich op het (verder) ontwikkelen van de BDB-competentie ‘Toetsen’. Lees meer

workshop
training
workshop
training

Persoonlijke groei: Incompany workshops en trainingen

De workshops rondom het thema ‘Persoonlijke groei’ zijn bedoeld voor iedereen die meer regie over zijn eigen leven wil krijgen en zijn efficiëntie, effectiviteit of werkplezier wil vergroten. De trainingen zijn een verdieping op de workshops en zijn gekoppeld aan het oefenen van het gewenste gedrag en het bereiken van daadwerkelijke gedragsverandering. Lees meer

workshop
training