Begin juli ontvingen de eerste drie docenten van het conservatorium in Haarlem het mooie bericht dat hun BKE-portfolio was goedgekeurd en dat zij het BKE-certificaat mogen ontvangen. Hoewel het behalen van de basiskwalificatie examinering voor alle hbo docenten door het ministerie verplicht is gesteld, is het voor de docenten van het conservatorium extra lastig.

Vragen die leven zijn: Hoe kun je kunst vatten in een rubric? Wat doe je met informatie over schriftelijke toetsen als je individueel muziekles geeft? Wat valt er te analyseren als je slechts 3 studenten hebt waarbij je een toets afneemt?
De afgelopen jaren is Edufit met de docenten van het conservatorium aan de slag gegaan om te kijken hoe didactiek hun lessen zou kunnen aanvullen. Het doel was om meer te weten over het leerproces van de student, de manieren waarop zij gemotiveerd kunnen worden en het helpen bij de vraag hoe je studenten inzicht kan geven hoe zij beoordeeld worden tijdens de diverse toetsen. De BKE-certificering is daarbij een kroon op het werk dat de docenten verzet hebben. De inspanning is extra te waarderen omdat de meeste docenten maar een kleine aanstelling hebben en zelf nog heel actief zijn in de muziek.

Foto: http://www.bergenmuziek.nl/drumles/

Foto: http://www.bergenmuziek.nl/drumles/