De zomervakantie zit erop, welkom terug in het werk- en studieleven.Wat doe jij tijdens een vakantie? Wij hebben niet stilgezeten, maar zijn altijd in ontwikkeling. De Leergang Activerend Opleiden draait als post-hbo opleiding al bijna tien jaar. Toch worden er ieder jaar nog wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd op basis van evaluaties van deelnemers, trainers en eigen inzichten.

Het is belangrijk om bestaand onderwijs en bestaande opleidingen regelmatig kritisch onder de loep te nemen. Wat zijn de ervaringen van deelnemers, trainers en ontwikkelaars en wat zijn de ontwikkelingen in bepaalde vakgebieden; en wat kun je daar vervolgens mee om het onderwijs (verder) te verbeteren?Inhoudelijk gezien wordt de Leergang Activerend Opleiden ieder jaar doorontwikkeld door thema’s die aan bod komen te updaten, of bijvoorbeeld samen te voegen of in een andere volgorde te plaatsen. Ook het concept van flipping the classroom wordt regelmatig ingezet om de face-to-face tijd tijdens cursusdagen te kunnen benutten voor diepgaandere verwerking, overleg en samenwerken. Informatie over een bepaald onderwerp wordt dan niet meer klassikaal besproken, maar getransformeerd tot individuele leeractiviteit die een deelnemer op zijn eigen tijd en plaats in de digitale leeromgeving kan uitvoeren. Voor onderwerpen in de Leergang Activerend Opleiden zijn bij Edufit al vele e-learnings gemaakt, waardoor de lestijd effectiever kan worden benut.Van groot belang bij e-learnings en bij aanbod in een digitale leeromgeving in het algemeen, is dat de deelnemer inzicht heeft in het leerdoel dat hij dient te behalen met een bepaalde leeractiviteit en hoeveel studiebelasting dit hem kost. Ook een check voor de deelnemer zelf of hij het leerdoel aan het einde van de activiteit behaald heeft, helpt. Deze inzichten kunnen voorkomen dat een deelnemer te weinig of te veel tijd besteedt aan leeractiviteiten. Een perfectionistische deelnemer kan zich verliezen in de informatie, waardoor deze teveel tijd kwijt is of geen tijd meer heeft voor de andere leeractiviteiten. Een deelnemer met veel voorkennis en zelfvertrouwen zou leeractiviteiten kunnen overslaan of te snel doorwerken, waardoor leerdoelen niet in voldoende mate worden behaald.Docenten en trainers hebben vaak de neiging om leeromgevingen vol te stoppen met informatie die relevant, interessant of een verdieping is op het onderwerp. Dat resulteert te vaak in een leeromgeving waarin deelnemers door de bomen het bos niet meer zien, niet alles kunnen vinden en geen zicht hebben op welke informatie en activiteiten noodzakelijk zijn voor het behalen van de leerdoelen en uiteindelijk het diploma of certificaat.

Overload voorkomen

Bij de Leergang Activerend Opleiden was een veelgehoorde opmerking van deelnemers dat ze de studiebelastingsuren die voor de opleiding staat daadwerkelijk nodig hadden, of er zelfs nog meer tijd in hadden gestoken, om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden. Deze informatie plaatsen in de opleidingsgids en benoemen bij de start van de trainingen bleek nog niet voldoende inzicht te geven. Daarom is voor komend studiejaar, naast de inzichtelijke skilltrees met overzichten van het curriculum, taken, thema’s en leeractiviteiten, een overzicht gemaakt met alle leeractiviteiten in een training, het leerdoel dat met de activiteit behaald moet worden en de sbu’s (studiebelastingsuren) die dat kost.Hieronder zie je een uitwerking van de leerdoelen en sbu’s bij de leeractiviteiten in de Training Activerende Didactiek:

Daarnaast wordt ook in de digitale leeromgeving en in de e-learnings aangegeven welke informatie en activiteiten verplicht en noodzakelijk zijn voor het afronden van de opleiding en welke informatie eventueel kan worden doorgenomen ter verdieping of verbreding. Ook kunnen deelnemers zelf checken of ze de leerdoelen hebben behaald middels een quiz of vragen.Hoe zit dat in jouw onderwijs en voor jouw deelnemers? Mogelijk kun je deelnemers een beter inzicht geven in leerdoelen, verplichte leeractiviteiten, verdiepende informatie, leerdoelchecks en sbu’s. Wij hopen dat jij hier je voordeel mee kunt doen.