De SWOT-analyse wordt in het bedrijfsleven regelmatig gebruikt. Wist jij dat het ook een handig model kan zijn om te gebruiken tijdens begeleiding en/of coaching?

Als coach/begeleider van deelnemers of studenten is de SWOT-analyse een handige sterkte-zwakte analyse om inzicht te krijgen in sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor jouw coachee. Om onderscheid te maken tussen jouw coachee als persoon en de omgeving waarbinnen deze functioneert, is het handig om sterktes en zwaktes van jouw coachee te bekijken. Voor de factoren buiten jouw coachee, bekijk je de kansen en bedreigingen van de omgeving; vaak de organisatie waarbinnen jouw coachee werkzaam is of de onderwijsinstelling waar deze een opleiding volgt.

Visueel wordt een SWOT-analyse weergegeven in een kwadrantenmodel, zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien.

Sterktes (Strengths)De sterke punten van de coachee als persoon. Dit kunnen bijvoorbeeld kernkwaliteiten, karaktereigenschappen of bepaalde vaardigheden zijn die in het werk of tijdens het leren een voordeel opleveren.

Zwaktes (Weaknesses)De zwakke punten van de coachee als persoon. Bijvoorbeeld eigenschappen die deze mist, benodigde vaardigheden die beperkt onder de knie zijn of een gebrek aan kennis over bepaalde zaken.

De sterkten en zwaktes zijn gericht op interne zaken, in dit geval de coachee als persoon zijnde.Hierop is de term sterkte-zwakte analyse van toepassing. Daarnaast kijk je met een SWOT-analyse verder dan interne factoren.

Kansen (Opportunities)Omstandigheden die kansen bieden om het bereiken van het doel te bevorderen of mogelijk voordeel kunnen opleveren in een bepaalde situatie.

Bedreigingen (Threats)Bedreigingen in de omgeving die het behalen van het doel in de weg kunnen staan. Het gaat hier over omstandigheden die zouden kunnen tegenwerken.De informatie over de SWOT-analyse is ook te vinden op deze pagina van Edufit. Daar is bovendien een gratis ‘praatplaat’ te downloaden waarop de SWOT-analyse in het kwadrant wordt gevisualiseerd. Handig om op tafel te leggen tijdens een coachmoment.